An Ciste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeacha (CAFU) – Gairm ar Thograí

URDF Advertisement – Click to enlarge

Mar chuid de Éire 2040 – An Tionscadal, tá an Rialtas tar éis bunú Ciste nua um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeacha (CAFU) a fhógairt, chun tacú go príomha le fás fuinte agus forbairt inbhuanaithe na gcúig chathair agus na lárionad uirbeach mór eile in Éirinn.

Is í an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil atá freagrach as an gCiste a chur i bhfeidhm, ag a bhfuil €2 bhilliún ón bPlean Forbartha Náisiúnta go dtí an bhliain 2027, go príomha chun tacú le fás fuinte agus forbairt inbhuanaithe na gcúig chathair agus na lárionad uirbeach mór eile in Éirinn.

I gcomhréir le cuspóirí an Chreata Náisiúnta Pleanála, tá an Ciste ceaptha chun sciar níos mó d’fhorbairt chónaithe agus tráchtála a chur chun cinn, agus tacaíocht aici ó bhonneagar, seirbhísí agus áiseanna, laistigh de ‘lorg’ reatha tógtha ár n-áiteanna lonnaíochta níos mó.

Supporting documents:

URDF Application Form

URDF Explanatory Note

URDF Press Release