Seoladh

Ba iad an Taoiseach Enda Kenny in éineacht leis an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil Simon Coveney agus an tAire Stáit Damien English a sheol an chéim chomhairliúcháin le haghaidh ‘Éire 2040 – Ár bPlean’ ag Ollscoil Mhá Nuad Déardaoin, 2 Feabhra 2017.


Beoshruth

Craoladh Seoladh an Chreata Pleanála Náisiúnta beo ar líne agus tá sé ar fáil mar thaifeadadh.

Cliceáil anseo agus lean an nasc chuig an seoladh sa chúinne uachtair ar dheis den scáileán.

Preaseisiúint

pressrelease

Preasráitis

180 KB

 

ÍOSLÓDÁIL